نمایش دادن همه 7 نتیجه

(BRAVE (12-12-36+TE

خصوصیات محصول
 • میزان حلالیت : 400 گرم بر لیتر
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • شرکت تولید کننده : کشت وصنعت سبزآوران زرین                 
 •  شماره پروانه بهره برداری : 828793/1/100
 • وزن خالص : 2  و 5 و 10 و 25 کیلو گرمی

(BRAVE (20-20-20+TE

خصوصیات محصول
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • تولید کننده : شرکت کشت وصتعت سبزآوران زرین       
 •   شماره پروانه بهره بردادی : 828793/1/100
 • وزن خالص : 2  و 5 و 10 و 25 کی

(BRAVE (30-10-10+TE

خصوصیات محصول
 • میزان حلالیت : 400 گرم بر لیتر 
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • تولید کننده : شرکت کشت وصتعت سبزآوران زرین                   
 • شماره پروانه بهره بردادی : 828793/1/100
 • وزن خالص : 2  و 5 و 10 و 25 کیلو گرمی

(BRAVE (10-52-10+TE

خصوصیات محصول
 • حلالیت: 400 گرم در لیتر
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا  
 • تولید کننده : شرکت کشت وصتعت سبزآوران زرین           
 •  شماره پروانه بهره بردادی : 828793/1/100
 • وزن خالص : 2  و 5 و 10 و 25 کیلو گرمی

MIX MAX

خصوصیات محصول
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • شرکت تولید کننده : شرکت کشت وصنعت سبزآوران زرین               
 • شماره پروانه بهره بردادی : 828793/1/100
 • وزن خالص : 2  و 5 و 10 و 25 کیلو 

سوپر سیلیکات پتاسیم مایع BRAVE

خصوصیات محصول
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • شرکت تولید کننده : کشت وصنعت سبزآوران زرین             
 •  شماره پروانه بهره برداری : 828793/1/100
 • حجم خالص : 1 و 2 و 4 و 5 لیتری

سیلیکات پتاسیم مایع BRAVE

خصوصیات محصول
 • سری ساخت ,تاریخ تولید و انقضا : درج شده بروی کالا
 • شرکت تولید کننده : کشت وصنعت سبزآوران زرین   
 •  شماره پروانه بهره برداری : 828793/1/100
 • حجم خالص : 1 و 2 و 4 و 5 لیتر