تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران،خیابان سید‌جمال‌الدین‌ اسدآبادی (یوسف آباد) نبش خیابان سیزدهم،برج پرشیا، طبقه ۹ واحد۹۳ و ۹۵
نشانی ما
آدرس ایمیل: sabzavaranzarin@yahoo.com
ایمیل ما
آدرس تلگرام: t.me/Ghazalshimicompany
تلگرام ما

نشانی دقیق

فرم تماس