نمایش 1–12 از 15 نتیجه

استامي پرايد %SP 20 (w/w) ACETAMIPRID

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک ، با فعاليت Translaminar و تأثیر تماسی ، گوارشی
 • نام عمومی: استامی پراید  ACETAMIPRID
 • نام تجاری: موسپیلان Mospilan
 • گروه:  Neonicotinoid
 • نام شیمیایی: IUPAC ) -[(6-chloro-3-pyridyl) methyl]- N2-cyano-N1-methylacetamidine (E)- N1
 • گروه مقاومت : IRAC : 4A 
 • میزان ماده موثره:  200 گرم بر کیلوگرم
 • درجه خطر :   II  ( سمی و زیان آور )
 • سميت براي پستانداران: Acute Oral LD 50 for Rats  : 217 mg/kg          
 • دوره کارنس: کرم سیب 21 روز ، پسته و درختان میوه 28-42 روز
 • پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت فوراً به پزشک مراجعه شود .
 • بسته بندی :پاکت متالایزر 250gr

ايميدا کلوپرايد%SC 35 (w/v)IMIDACLOPRID

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی براي کنترل و مبارزه با آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده
 • نام عمومی : ایمیدا کلوپراید  IMIDACLOPRID                                
 • نام تجاری : کنفیدور Confidor
 • گروه :  Neonicotinoid / Chloronicotinyl   
 •  نام شیمیایی : ( IUPAC )   N-{1-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl}nitramide      
 • گروه مقاومت :  IRAC : 4A 
 • میزان ماده موثره :  350 گرم بر لیتر  
 • درجه خطر  : II   ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :  Acute Oral LD 50 for Rats  : 450 mg/kg          
 • دوره کارنس : مرکبات 21 روز ، پنبه ، توتون ، پسته 14 روز
 • پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود.
 • بسته بندی : بطری 500cc

ایندوکساکارب

خصوصیات محصول

 • نام عمومي: ايندوكساكارب
 • نام تجاری: ايندوکارب زرین 15% SC INDOCARB ZARIN   SC 15 % (W/V) 
 • نام شيميائي: Methyl 1 (4as) -7-chloro-2/5-dihydro-2-[[(methoxycarbonyl)[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino] carbonyl] - indeno[1/2-e][1/3/4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylate         
 • نحوه تأثير: حشره كش با اثر تماسي و گوارشي. بر روي سيستم اعصاب مركزي حشرات باعث فلج و توقف تغذيه در آنها مي شود.
 • گروه: Oxadiazine
 • گروه مقاومت: IRAC : 22A
 • ميزان ماده موثره: 150 گرم بر لیتر
 • درجه خطر:II سمي و زيان آور
 • سمیت برای پستانداران: Acute Oral LD50 for Rats : 179 (male) 843 (female) mg/kg 

پیریمیکارب %WP 50 (w/w) PIRIMICARB

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش انتخابي با اثر ضربتی سريع و خاصيت تدخيني ، به وسيله ريشه جذب شده و به بافت هاي چوبي منتقل مي شود .
 • نام عمومی : پیریمیکارب PIRIMICARB                              
 • نام تجاری : پیریمور  Pirimor 
 • گروه : Carbamate
 •  نام شیمیایی : ( IUPAC )  0
 •   گروه مقاومت :    IRAC : 1A 
 • میزان ماده موثره : 500 گرم بر کیلوگرم  
 • درجه خطر  : II  ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :  Acute Oral LD 50 for Rats  : 142  mg/kg          
 • دوره کارنس : 7 تا 14 روز با توجه به نوع آفت و محصول 
 • پادزهر : آتروپین
 • بسته بندی : پاکت متالایزر 500gr

تری کلرفون%WP 80 (w/w) TRICHLORFON

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی ، تماسی و غیرسیستمیک
 • نام عمومی : تری کلرفون TRICHLORFON                                  
 • نام تجاری : دیپترکس Dipterex 
 • گروه : Organophosphate
 •  نام شیمیایی : UPAC ) (RS)-Dimethyl (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate)
 • گروه مقاومت :  IRAC : 1B 
 • میزان ماده موثره : 800 گرم بر کیلوگرم 
 • درجه خطر  :   II   ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :  Acute Oral LD 50 for Rats  : 250 mg/kg          
 • دوره کارنس : 7 روز
 • پادزهر : سولفات آتروپين -   2PAM و توگزوگونين - توگزوگونين همراه با آتروپین
 • بسته بندی : پاکت متالایزر 500gr

تیودیکارب% DF 80 (w/w) THIODICARB

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش گوارشی و تماسی
 • نام عمومی : تیودیکارب THIODICARB      
 • نام تجاری : لاروین   Larvin
 • گروه : Oxime Carbamate
 •  نام شیمیایی : ( IUPAC )    
 • Methyl N-[methyl-[methyl-(1-methylsulfanylethylideneamino)oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate
 • گروه مقاومت : IRAC : 1A 
 • میزان ماده موثره :800 گرم بر کیلوگرم
 • درجه خطر  :II   ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 66 mg/kg          
 • دوره کارنس : 21 روز 
 • پادزهر : دوپام توصیه نمی شود ، از مصرف نارکوتیکس و سایر داروهای آرام بخش خودداری شود .
 • بسته بندی : بطری 500gr

دلتامترین-حشره کش غیرسیستمیک گوارشی و تماسی

خصوصیات محصول

 • نام عمومي:دلتامترین 2/5% EC
 • نام تجاری: دلتامترین deltamethrin2.5% EC (W/V)
 • نام شيميائي:[1r-[1a(s*),3a]]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
 • نحوه تأثير: حشره کش غیر سیستمیک ،تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر
 • گروه:YRETHROID
 • گروه مقاومت: IRAC : 3A
 • ميزان ماده موثره:25 گرم بر لیتر
 • درجه خطر: II (سمی و زیان آور)
 • بسته بندی :1000 میلی لیتری
 • سمیت برای پستانداران: Acute oral LD 50 for Rats: =135 - 5000 mg/kg b.w. 

دیمتوات % EC 40 (w/w) DIMETHOATE

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش سيستميک ، تماسی و گوارشی
 • نام عمومی : دیمتوات  DIMETHOATE    
 • نام تجاری : دیمتوات  Dimethoate
 • گروه :  Organophosphate 
 • نام شیمیایی : ( IUPAC )     O,O-dimethyl S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] dithiophosphate
 • گروه مقاومت : IRAC : 1B 
 • میزان ماده موثره :  400 گرم بر کیلوگرم
 • درجه خطر  :  II  ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :    Acute Oral LD 50 for Rats  : 387 mg/kg          
 • دوره کارنس : 14 تا 21 روز با توجه به شرایط اقلیمی
 • پادزهر : آتروپین ، PAM ، سولفات آتروپین (  PAM  M , 2PAM clنیز می تواند به آتروپین اضافه شود )
 • بسته بندی : بطری 1 لیتری

سایپرمترین%EC 40 (w/w) CYPERMETHRIN

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک ،تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه سمپاشی شده
 • نام عمومی : سایپرمترین  CYPERMETHRIN                                  
 • نام تجاری : ریپکورد  Ripcord 
 • گروه : Pyrethroid
 •  نام شیمیایی ( IUPAC )                                                                                                                                  (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate    
 • گروه مقاومت :  IRAC : 3A 
 • میزان ماده موثره :  400 گرم بر کیلوگرم 
 • درجه خطر  : II   ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 250 - 4150 mg/kg          
 • دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .
 • پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد در صورت مسمومیت درمان علائمی انجام شود.
 • بسته بندی : بطری آلومینیومی  500ccو100cc

فن والریت% EC 20 (w/w) FENVALERATE

خصوصیات محصول
 • نحوه تأثیر : حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی ، کمی خاصیت کنه کشی
 • نام عمومی : فن والریت FENVALERATE                            
 • نام تجاری : سومیسیدین  Sumicidin 
 • گروه :    Pyrethroid
 •  نام شیمیایی :  ( IUPAC ) 
 •   Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 4-chloro-???-(1-methylethyl)=benzeneacetate   
 • گروه مقاومت :   IRAC : 3A 
 • میزان ماده موثره : 200  گرم بر کیلوگرم  
 • درجه خطر  :  II   ( سمي و زیان آور )             
 • سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 451  mg/kg          
 • دوره کارنس : 14 روز 
 • پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ولی داروهای آرام بخش مانند باربيتورات ها توصيه می شوند .
 • بسته بندی : قوطی فلزی 1 لیتری

فوزتیل آلومینیوم

خصوصیات محصول

 • نام عمومي: فوزتیل آلومینیوم
 • نام تجاری: فوزتیل آلومینیوم WG 80%   FOSETYL - ALUMINIUM WG 80 % (W/W)
 • نام شيميائي: Aluminium tris(ethyl phosphonate)
 • نحوه تأثير: قارچ کش سیستمیک. با قابلیت انتقالی از بالا به پایین و بر عکس . به سرعت توسط برگ ها و ریشه جذب می شود .
 • گروه: Phosphonate
 • گروه مقاومت: FRAC : 33,U
 • ميزان ماده موثره: 800 گرم بر کیلوگرم
 • درجه خطر: U سمیت حاد ندارد
 • بسته بندی : 500 گرم
 • سمیت برای پستانداران: Acute Oral LD50 for Rats : 7080 mg/kg

ماترین

خصوصیات محصول

 • نام عمومي: ماترین 0.6% SL
 • نام تجاری: SL 0. 6%
 • نام شيميائي:
  • 1H,5H,10H-Dipyrido[2,1-f:3′,2′,1′-ij][1,6]naphthyridin-10-one, dodecahydro-, (7aS,13aR,13bR,13cS)-
  C15H24N2O
 • نحوه تأثير: حشره کش تماسی گوارشی که در اثر تماس مستقیم،سیستم عصبی مرکزی حشره را فلج کرده و موجب رسوب پرو تئین های بدن آن می گردد که در نهایت حشره از بین می رود.
 • گروه:Alkaloids Sophora
 • ميزان ماده موثره: 6 گرم در یکصد میلی لیتر
 • درجه خطر: U 
 • بسته بندی : 500 میلی لیتر
 • سمیت برای پستانداران: Acute oral LD 50 for Mammalian :10000 mg/kg b.w.