کارت و نوار زرد و آبی

TF – 01 سمپاش 1 لیتری
February 18, 2019
نوارهای آبیاری پلاک دار
February 18, 2019

کارت و نوار زرد و آبی

فرآورده های مبارزه غیر شیمیایی       

 

اهمیت و نقش پیش آگاهی و مبارزه غیر شیمیایی :

در سال هاي اخير به دليل اهميت كاهش مصرف سموم در گیاه پزشکی و استفاده از سایر روش های مبارزه    ( مکانیکی ، زراعی ، بیولوژیک و غیرشیمیایی ) ، با هدف به حداقل رساندن كاربرد آفت كش ها مواجه هستیم و موجب شده استفاده از انواع روش های مکانیکی ، زراعی ، بیولوژیک و غیرشیمیایی جایگاه ویژه ای پیدا کنند .

کارت و نوار زرد و آبی چیست ؟ 

کارت و نوار زرد و آبی چسب دار برای کنترل و مبارزه با حشرات و یا شناسایی آنها استفاده می‌شود . استفاده از این روش یک نوع مبارزه غیر شیمیایی برای مبارزه با حشرات است که بیشتر در گلخانه‌ها  و مزارع و باغ ها کاربرد دارد .

حشرات به انعکاس طول موج های بین 300 تا 650  نانومتر واکنش نشان داده و به آنها جلب می شوند .

قراردادن کارت های چسب دار زرد و آبی در محیط نشو و نمای این حشرات موجب جلب آنها به کارت ها و نوارها شده و پس از چسبیدن به این کارت ها از بین می روند .

 

کاربرد کارت یا نوار زرد و آبی

کارت  یا نوار زرد مناسب ترین ابزار برای مبارزه غیر شیمیایی و جلب حشره هایی نظیر : سفید بالک ها ، انواع شته ، مگس مدیترانه ای ، مگس گیلاس ، مگس زیتون ، مگس های مینوز ، زنجرک ها ، پسیل و …… برخی شب پره ها است .

 • کارت یا نوار آبی مناسب ترین ابزار برای مبارزه غیر شیمیایی و جلب انواع تریپس ها است
 •  

راهنمای مصرف

 • برای تمام محصولات به عنوان مثال گوجه فرنگی ، تله باید دقیقا بالای سر بوته قرار گیرد و هم زمان با رشد محصول ، ارتفاع تنظیم شود .
 • برای پایش آفت ، 20 تا40 تله در 1000 متر مربع و برای کنترل و مبارزه ، 200 تا300 تله در 1000 متر مربع استفاده می شود .
 • در محیط سربسته تله ها تا 3 ماه کارایی خواهند داشت ، اما اگر بیش از نیمی از سطح تله با حشرات پوشیده شده ، نسبت به تعویض آن اقدام نمایید .
 •  

توصیه ها :

 • در محصولاتی که رشد عمودی دارند کارت ها باید در ارتفاع دو سوم بالای بوته ها آویخته شوند و با افزایش رشد گیاه به سمت بالاتر کشیده شوند .
 • در محصولاتی که به صورت افقی رشد می کنند ، کارت ها باید به وسیله نگهدارنده های سیمی یا چوبی در سطح بالایی گیاه آویزان شود .
 • معمولا این کارت ها باید به صورت (عمود بر زمین) قرارگیرند اما برای کنترل مینوز بهتر است به صورت افقی قرار گیرند
 • چنانچه با نشو و نمای اولیه حشرات ، به موقع این کارت ها و تله ها مورد استفاده قرار گیرد ، از استقرار آفات روی گیاه جلوگیری  خواهد نمود .
 • فاصله بین کارت‌ها بستگی به نوع گلخانه و مزارع و باغ ها و همچنین نوع و جمعیت آفت‌های موجود است .
 • از کارت ها و نوار آبی برای کنترل تریپس ها استفاده می شود . محل نصب کارت آبی نزدیک به تاج گیاه و در فاصله بین تنه و سرشاخه ها می باشد .
 •  

مشخصات کارت های چسب دار :

 • کارت ها به صورت مستطیل و ابعاد CM25 در CM10  است .
 • چسب بسیار قوی ، ضد آب ، برای سهولت استفاده در هنگام آبیاری و سمپاشی .

تولید  :  کره جنوبی

                

EnglishIran