WP 70% متری بوزین

SC 45% لینورون
February 17, 2019
OD 4 % نیکوسولفورون
February 17, 2019

WP 70% متری بوزین

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سیستمیک مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستم П

نام عمومی : متری بوزین                       METRIBUZIN   

نام تجاری : سنکور                               Sencor

گروه :                                             1,2-4 – Triazinone  

 نام شیمیایی : ( IUPAC )   4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,triazin-5-one            

گروه مقاومت :                                    HRAC : C1

میزان ماده موثره :                                700 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر  :                                      II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 510 (Male ) 322 (Female ) mg/kg     

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : مخلوط ذغال طبی و آب  

موارد و مقدار مصرف : برای کنترل و مبارزه با اغلب پهن برگ ها و تعدادی از کشیده برگ های مزارع سیب زمینی و سویا .

سیب زمینی : 75/0تا 1 کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه زدن تا مرحله 2 تا 4 برگی شدن علف های هرز، و قبل از جوانه زدن سیب زمینی .

سویا : 600 گرم متري بوزين همراه با 2 لیتر تریفلورالین  ، یا 3 لیتر اتال فلورالین در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک .

سازگاري و اختلاط :  با بسياری از علف کش ها سازگاری دارد .

توصيه ها :

  • این علف کش را می توان در مزارع سویا همراه با تریفلورالین یا اتال فلورالین مصرف نمود .
  • دوام و تأثیر این علف کش بستگی به نوع زمین و مقدار هوموس و نیز اوضاع جوی از 5/2 تا 3 ماه می باشد .
  • بهترین نتیجه  زمانی است که علف هرز یک برگی باشد .
  • تامین رطوبت کافی می تواند تأثیر علف کش را افزایش دهد .
  • برای ماهی ها و آبزیان خطرناک است .
EnglishIran