SL 20% گلوفوزینیت آمونیم

SL 30% کلوپیرالید
February 17, 2019
SL 41% گلیفوزیت
February 17, 2019

SL 20% گلوفوزینیت آمونیم

نحوه تأثیر : علف کش تماسي ، غیر انتخابی با کمی اثر سیستمیک ، بازدارنده گلوتالین سینتتاز و مانع فتو سنتز

نام عمومی : گلوفوزینیت آمونیم            GLUFOSINATE – AMMONIUM    

نام تجاری : بستا                             Basta

گروه :                                         Phosphinic acid

نام شیمیایی: ( IUPAC )              (RS)-2-Amino-4-(hydroxy(methyl)phosphonoyl)butanoic acid

گروه مقاومت :                               HRAC : H10

میزان ماده موثره :                          200 گرم بر لیتر 

درجه خطر  :                                 III   ( احتیاط )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 2000 mg/kg          

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنس برای این سم ثبت نشده است .

پادزهر : فنوباربیتال سدیم و دیازپام   

موارد و مقدار مصرف : درختان میوه سردسیری ، تاکستان ، مرکبات ، پسته ، نخیلات

باغ های میوه : برای کنترل علف های هرز باغ های میوه  به صورت پیش رویشی ، 5 تا 10 لیتر در هکتار با توجه به نوع علف های هرز و مرحله رویشی آن ( حداکثر تا مرحله 5  تا 10 سانتیمتری علف های هرز ) .                                         

سازگاري و اختلاط :  با بسیاری از علف کش ها  قابل اختلاط است .

توصيه ها :

  • از کاربرد اين علف کش  در مجاورت و روی درختان جوان کمتر از یک سال خودداري شود . و برای جلوگیری از باد بردگی نیز از سمپاشی در نزدیکی درختان جوان خودداری شود .
  • در صورت وقوع بارندگی تا 4 ساعت پس از سمپاشی ، احتمال شستشوی آن وجود دارد . و در هوای خشک و سرد کارائی آن کم می شود
  • علائم تأثیر در مدت 1 تا 2 هفته به صورت گیاه سوزی شدید ، ایجاد کلروز ، پژمردگی بافت ها و درنهایت مرگ گیاه مشاهده می شود .
  • میزان مصرف آب در سمپاشی نخیلات 500 لیتر در هکتار توصیه می شود .
  • روی بعضی از انواع سيب ، گيلاس و گل رز گياه سوزی ايجاد می کند .
EnglishIran