WP 50% کاپتان

DF 80% سولفور
February 13, 2019
WG 50% کرزوکسیم متیل
February 13, 2019

WP 50% کاپتان

نحوه تأثیر : قارچ کش با اثر حافظتی و درمانی که به صورت محلول پاشی ، ضدعفونی بذر و خاک مصرف می شود

نام عمومی : کاپتان                              CAPTAN   

نام تجاری : اورتوساید                          Ortocide

گروه :                                        Phthalimide

نام شیمیایی : ( IUPAC )      N-(trichloromethylthio) cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide      

گروه مقاومت :                                          FRAC : M4

میزان ماده موثره :                                  500 گرم بر كيلوگرم 

درجه خطر  :                                            U   ( سميت حاد ندارد )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 9000 mg/kg          

دوره کارنس : 10 روز

پادزهر : ديازپام ، پادزهر واقعی نيست فقط سيستم اعصاب مرکزی را تسکين می دهد

موارد و مقدار مصرف :

درختان میوه هسته دار :

 • برای کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو و بیماری غربالی ، 5/2 تا 3 در هزار ، نوبت اول در پاییز پس از ریزش برگ ها  ، و نوبت دوم در بهار قبل از تورم جوانه ها ، و نوبت سوم 10 روز بعد ( در صورت نیاز ) .
 • برای کنترل بیماری مومیایی ( مونیلیا ) ، 3 در هزار ، نوبت اول در مرحله تورم جوانه های گل ، و نوبت دوم پس از ریزش گلبرگ ها

سیب و گلابی :

 • برای کنترل بیماری لکه سیاه سیب ، 3 در هزار . نوبت اول در پاییز پس از ریختن برگ ها ، نوبت دوم در مرحله تورم جوانه ها ، نوبت سوم10 روز بعد .

انگور :

 • برای کنترل بیماری سفیدک دروغی مو ، 3 در هزار ، نوبت اول در مناطقی که سابقه آلودگی دارد ،  قبل از گل دهی ، و نوبت های بعدی با هدف تهویه درخت هر 7 تا 10 روز تکرار شود .

 

نخود :

 • برای کنترل بیماری بوته میری فوزاریومی ، 2 در هزار ، به طریق ضدعفونی بذر قبل از کشت .

درختان جنگلی و غیر مثمر :

 • برای کنترل بیماری مرگ گیاهچه ، 5/7 تا 10 گرم در متر مربع ، و به هم زدن خاک تا عمقcm 10 .

سازگاري و اختلاط :  

 • با اكثر حشره كش ها و قارچ كش ها قابل اختلاط است ولي چون در PH بالاتر از 7 ناپايدار است با تركيبات قليائي نبايد مخلوط شود .
 • از اختلاط با سموم محتوی روغن ها و هر ماده ای که موجب ورود کاپتان به بافت می شود خودداری نمایید .
 • از مصرف کاپتان با اختلاط روغن های گیاهی از 10 روز پیش از سمپاشی  و پس از آن خودداری کنید ، زيرا موجب گياه سوزي مي شود
 •  

توصيه ها :

 • باقی مانده کاپتان در میوه هائی که کمپوت شده اند موجب خورندگی قوطی کمپوت می شود ، بنابراین از مصرف این قارچ کش در میوه هائی که ممکن است در صنعت کمپوت سازی مصرف شوند ، خودداری شود .
 • از مصرف کاپتان در دوره طولانی آب و هوای سرد و ابری و مرطوب و همچنین روزهای متوالی ابری و استرس سرمایی تا زمانی که درختان چند روز آفتابی و خشک را بگذرانند ، خودداری شود .
 • اين قارچ کش با اثر حفاظتی و درماني به صورت محلول پاشي و ضدعفوني بذرها  و خاك قابل مصرف است .
EnglishIran