WP 50% پیریمیکارب

EC 50% پروفنوفوس
January 5, 2019
WP 80% تری کلرفون
January 5, 2019

WP 50% پیریمیکارب

نحوه تأثیر : حشره کش انتخابي با اثر ضربتی سريع و خاصيت تدخيني ، به وسيله ريشه جذب شده و به بافت هاي چوبي منتقل مي شود .

نام عمومی : پیریمیکارب                            PIRIMICARB                          

نام تجاری : پیریمور                                           Pirimor

گروه :                                                           Carbamate

 نام شیمیایی : ( IUPAC )  0

  گروه مقاومت :                                          IRAC : 1A

میزان ماده موثره :                                    500 گرم بر کیلوگرم 

درجه خطر  :                                                II   ( سمي و زیان آور )            

سميت براي پستانداران :      Acute Oral LD 50 for Rats  : 142  mg/kg          

دوره کارنس : 7 تا 14 روز با توجه به نوع آفت و محصول

پادزهر : آتروپین

موارد و مقدار مصرف :

شته توتون و سبزي ها و جاليز ، شته رز : براي كنترل و مبارزه با  شته ها ، 5/0 تا 7/0 در هزار

سازگاري و اختلاط :  با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها  سازگار است . 

توصيه ها :

  • سمپاشی در دمای بیش از 35 درجه سانتیگراد ، پایداری و کارآیی حشره کش را کاهش می دهد .
  • براي زنبور عسل و آبزيان خطرناک است ، احتياط هاي لازم انجام پذيرد .
  • محلول حشره کش در اثر بارندگی از سطح گیاه شسته می شود .
  • حداکثر تعداد سمپاشی در هر محصول دوبار در سال می باشد .
  • این حشره کش کولین استراز خون را کاهش می دهد .
EnglishIran