علف‌کش‌ها

February 14, 2019

) EW 7.5% ( فنوکساپروپ پی اتیل+( ایمن کننده مفن پایر دی اتیل

نحوه تأثیر :علف کش انتخابي , سيستميک و تماسي كه توسط بافت هاي سبز گياه جذب و به نقاط رويشي در برگ , ساقه و ريشه […]
February 13, 2019

WG 75% سولفوسولفورون

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي و سيستميک گندم که از طریق برگ و ریشه جذب می شود   نام عمومی : سولفوسولفورون             SULFOSULFURON                      نام تجاری […]
February 13, 2019

OEC 12.5% ستوکسیدیم

نحوه تأثیر : علف كش انتخابی، سيستميك ، جلوگیری از رشد جوانه های انتهائی ( مریستم ) که عمدتا از طریق برگ جذب می شود . […]
February 13, 2019

SL 67.5% تو فوردی + ام سی پی آ

نحوه تأثیر : علف کش هورمونی ، سیستمیک ، انتخابی و بازدارنده رشد . نام عمومی : تو فور دی + ام سی پی آ    […]
February 13, 2019

DF 75% تری بنورون متیل

نحوه تأثیر : علف کش انتخابي , مانع تقسیم سلولی می شود نام عمومی : تری بنورون متیل         TRIBENURON – METHYL                 نام تجاری : گرانستار    […]
February 13, 2019

SL 20% پاراکوات دیکلراید

نحوه تأثیر : علف كش غير انتخابي , تماسي با اثر جابجائي , به غشاء سلولي و سيتوپلاسم آسيب وارد مي كند .از طريق برگ جذب […]
February 13, 2019

% SL 10% ایمازاتاپیر

نحوه تأثیر : علف کش انتخابی ، سیستمیک ، با خاصیت ابقایی که از طریق برگ و ریشه جذب می شود نام عمومی : ایمازاتاپیر      […]
EnglishIran