سمپاش‌ها

February 18, 2019

TF – 01 سمپاش 1 لیتری

  TF – 01   سمپاش 1 لیتری    نوع سمپاش : دستی ظرفیت : 1 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار :  25/0 […]
February 18, 2019

TF – 02D سمپاش 2 لیتری

  TF – 02D  سمپاش 2 لیتری   نوع سمپاش : دستی ظرفیت : 2 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار :  25/0 – […]
February 18, 2019

TF – 05A سمپاش 5 لیتری

    TF – 05A   سمپاش 5 لیتری    نوع سمپاش : پشتی ظرفیت : 5 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار :  […]
February 18, 2019

TF –10 سمپاش 10 لیتری

  TF –10   سمپاش 10 لیتری    نوع سمپاش : پشتی ظرفیت : 10 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار :  25/0 – […]
February 18, 2019

3WBS-16C سمپاش 16 لیتری

    3WBS-16C   سمپاش 16 لیتری   نوع سمپاش : پشتی دسته دار                                                                             ظرفیت : 16 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار […]
February 18, 2019

PJ –20 سمپاش 20 لیتری

   PJ –20    سمپاش 20 لیتری     نوع سمپاش : پشتی دسته دار                                                               […]
February 18, 2019

3WBS – 20D سمپاش 20 لیتری

    3WBS – 20D    سمپاش 20 لیتری   نوع سمپاش : پشتی ظرفیت : 20 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن                                       فشار :  […]
February 18, 2019

3WBS – 20A سمپاش 20 لیتری

    3WBS – 20A   سمپاش 20 لیتری    نوع سمپاش : پشتی دسته دار                                                                             ظرفیت : 20 لیتر                              جنس مخزن : پلی اتیلن    […]
February 18, 2019

HX – D20C سمپاش 20 لیتری شارژی

   HX – D20C   سمپاش 20 لیتری شارژی     نوع سمپاش : چرخ دار  شارژی ظرفیت : 20 لیتر                              جنس مخزن : پلی پروپیلن  […]
EnglishIran